Kategorie

Papy modyfikowane


filtruj / sortuj (pokaż)
Papy modyfikowane zawierają wkładkę nośną, która z obydwu stron została obtoczona masą bitumiczną zmodyfikowaną z użyciem polimerów. Można podzielić je na dwie kategorie, które wykorzystują różny rodzaj bitumu: elastomery PYE oraz plastomery PYP. Prezentowane produkty zachowują dobre właściwości w szerokim zakresie temperatur oraz odpowiednią plastyczność.