Kategorie
Wszystkie powierzchnie narażone na bezpośrednie działanie wysokich temperatur muszą zostać wykonane z użyciem specjalistycznych materiałów. Produkty z tej kategorii pozwolą na uszczelnienie dylatacji w ścianach i stropach, wypełnienia pęknięć w betonie i tynku, montażu drzwi pożarowych i przejść przewodów wentylacyjnych.