Kategorie
Prawidłowe oznakowanie izolacji pozwala uniknąć problemów z rozpoznaniem kierunku przepływu i rodzaju medium. Warianty kolorystyczne zostały przyporządkowane substancjom przebiegającym przez izolację. Strzałki znacznikowe można umieścić na wielu powierzchniach, bez obaw o ich przyczepność.