Gambit - płyta uszczelkarska GRZ

Gambit - płyta uszczelkarska GRZ

Producent: Gambit

Kategoria: GAMBIT - uszczelnienia

Produkt nr: 15731

Cena na zapytanie

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub +48 884-884-744.


Opis produktu

Płyta na bazie grafitu ekspandowanego o czystości 99% zbrojona stalą szlachetną. środowisko pracy: Większość chemikaliów z wyłączeniem silnych utleniaczy jak kwas azotowy, chromowy czy stężony kwas siarkowy. Nie zaleca się stosowania jednoczesnego maksymalnej temperatury i ciśnienia. Korelację między ciśnieniem i temperaturą precyzuje wykres.

Płyta zalecana

 • aceton
 • alkohol etylowy
 • alkohol metylowy
 • anilina
 • benzen
 • benzyna
 • chloroform
 • cykloheksanon
 • etan
 • fenol
 • freon 11 i 12
 • freon 22
 • kwas azotowy 20%
 • glikol etylenowy
 • kwas fosforowy
 • kwas mrówkowy
 • kwas octowy
 • mydło
 • nafta
 • octan etylowy
 • olej hydr. (estry fosf.)
 • olej hydr. (mineralny)
 • olej silikonowy
 • powietrze
 • trójchloroetylan
 • woda
 • wodorotlenek amonu
 • wodorotlenek potasu
 • wodorotlenek sodu
 • wodorotlenek wapnia

Przeprowadzić próbę

 • amoniak
 • chlor (mokry)
 • chlor (suchy)
 • kwas solny 20%
 • nadmanganian potasu
 • woda morska

Nie stosować

 • kwas siarkowy 20%
 • kwas siarkowy dymiący
 • kwas azotowy 40%
 • kwas siarkowy 20%

Dane techniczne - właściwości

ciśnienie [MPa]:
12 MPa
kolor:
jasno szary
maksymalna temperatura:
550 °C
wymiary [mm]:
1000 x 1000 mm
zakres grubości:
1 - 3 mm
żródło informacji: zdjęcia, filmy, dokumenty i opisy produktów pochodzą ze strony internetowej firmy Gambit