Weber - zaprawa klejowo-szpachlowa do systemów ociepleń KS122

Weber - zaprawa klejowo-szpachlowa do systemów ociepleń KS122

manufacturer: Weber - Maxit

Category: WEBER - construction chemicals

product #: 22418

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
35,50zł
for package
discount price
net unit price
24,22zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
35,50zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
24,22zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
43,67zł
for package
discount price
gross unit price
29,79zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
43,67zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
29,79zł
for 1.00 package

Product description

Zaprawa klejowo - szpachlowa weber KS122 jest produktem dostarczanym w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowym do użycia po rozmieszaniu z wodą na placu budowy.

Zastosowanie

  • Mocowanie styropianu oraz wykonywanie na nim warstwy zbrojonej w systemach ociepleń weber.therm WS.
  • Wyrównywanie niewielkich nierówności w podłożu.
  • Mocowanie lekkich detali architektonicznych np. profili dekoracyjnych.
  • Mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych itp.

Przygotowanie podłoża

Przyklejanie płyt izolacyjnych

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. W przypadku ocieplania budynków z betonowych płyt warstwowych konieczne jest ocena stanu warstwy fakturowej. Kit uszczelniający wypełniający spoiny pomiędzy płytami nie może mieć kontaktu ze styropianem. Fragmenty tynków o słabej przyczepności należy usunąć i uzupełnić zaprawą klejową weber KS122. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG229. Podłoża gładkie należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowego weber PG215.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Ewentualne nierówności styków i powierzchni przyklejonych wcześniej płyt izolacji termicznej należy przeszlifować, odkurzyć i wyrównać. Zamontować listwy narożnikowe, profile dylatacyjne, profile podparapetowe oraz siatkę wzmacniającą naroża wokół otworów okiennych i drzwiowych itp. Zainstalować elementy nośne, na których mocowane będą daszki, poręcze, rolety itp. Wykonać dodatkowe zamocowanie mechaniczne zgodnie z założeniami wskazanymi w projekcie technicznym. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.


Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Weber - Maxit