Weber - samopoziomujący podkład podłogowy Floor Plus

Weber - samopoziomujący podkład podłogowy Floor Plus

manufacturer: Weber - Maxit

Category: WEBER - construction chemicals

product #: 22470

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
59,25zł
for item
discount price
net unit price
47,28zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
net list price
59,25zł
for 1.00 item
total price
discounted net price
47,28zł
for 1.00 item
price-list
gross unit price
72,88zł
for item
discount price
gross unit price
58,15zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
gross list price
72,88zł
for 1.00 item
total price
gross discount price
58,15zł
for 1.00 item

Product description

Cementowy, samopoziomujący podkład podłogowy, w formie suchej mieszanki, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą. Wyrób zgodny z PN-EN 13813; modyfikowany polimerami; CT-C25-F5

Zastosowanie

 • Do szybkiego wykonywania związanych z podłożem, bardzo gładkich i wypoziomowanych podkładów pod cienkie i grube wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, płytki ceramiczne, kamienne, parkiet (zalecane kleje elastyczne), panele itp.
 • Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej, na podłożach betonowych i jastrychach cementowych.

Podkładu weber.floor PLUS nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw posadzkowych.

Właściwości

 • doskonałe właściwości samopoziomujące
 • specjalna receptura ułatwiająca aplikację ręczną
 • niski skurcz liniowy
 • łatwy i szybki w wykonaniu
 • ruch pieszy po 3-5 godzinach
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
 • przystosowany do wygładzania jastrychów z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym
 • odporny na ruch mebli na kółkach
 • do stosowania wewnątrz budynków
 • nie wymaga stosowania membran pielęgnacyjnych
 • ekologiczny, o bardzo niskiej emisji

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min.
1,0 N/mm2. Otwory w stropie uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania zaprawy. Większe ubytki w podłożu (> 20 mm) zagruntować preparatem weber.floor 4716 (koncentrat do rozcieńczania wodą) lub weber PG201 (gotowy do użycia) i wypełnić zaprawą weber.floor RAPID, weber.floor 6000 lub weber.floor 4040. Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować weber.floor 4716 lub weber PG201.

Gruntowanie weber.floor 4716 (dolewać preparat do wody):

 • podłoża betonowe - koncentrat wymieszany z wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda),
 • podłoża chłonne (np. porowaty beton, jastrychy cementowe) - pierwsze gruntowanie 1:5, drugie 1:3.

Gruntowanie weber PG201 (zawartość opakowania przed użyciem wymieszać):

 • podłoża betonowe gruntować bez rozcieńczania,
 • podłoża chłonne gruntować dwukrotnie - pierwsze wyko-nać gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcji 2:1,drugie - bez rozcieńczania.

Przygotowany grunt wylewać na podłoże i równomiernie rozprowadzać przy użyciu miękkiej szczotki. Niedopuszczalne jest pozostawianie nadmiaru środka gruntującego w zagłębieniach. Grunt pozostawić do wyschnięcia (ok. 3-5 godzin). Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w kartach technicznych preparatów gruntujących. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.


Attachments