Weber - samopoziomujący podkład podłogowy Floor Level

Weber - samopoziomujący podkład podłogowy Floor Level

Hersteller: Weber - Maxit

Kategorie: WEBER - Bauchemie

Produkt #: 22477

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
50,00zł
für Stück
Rabatt Preis
Nettostückpreis
39,90zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
50,00zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
39,90zł
für 1.00 Stück
Listenpreises
Bruttostückpreis
61,50zł
für Stück
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
49,08zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
61,50zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
49,08zł
für 1.00 Stück

Produktbeschreibung

Cementowy, samopoziomujący podkład podłogowy, w formie suchej mieszanki, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą. Wyrób zgodny z PN-EN 13813; modyfikowany polimerami; CT-C20-F4

Zastosowanie

 • Do wykonywania na podłożach betonowych, jastrychach cementowych itp. wypoziomowanych podkładów pod posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, panele, grube wykładziny dywanowe itp.
 • Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

Podkładu z weber.floor LEVEL nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw posadzkowych. Pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, linoleum podkład dodatkowo wygładzić np. zaprawą weber.floor 4010.

Właściwości

 • samopoziomujący
 • do układania w grubszych warstwach
 • ruch pieszy po 6-8 godzinach
 • do układania ręcznego i maszynowego
 • dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
 • do stosowania wewnątrz budynków
 • ekologiczny, o bardzo niskiej emisji

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min.
1,0 N/mm2. Otwory w stropie uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania zaprawy. Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować weber.floor 4716 lub weber PG201.

Gruntowanie weber.floor 4716 (dolewać preparat do wody):

 • podłoża betonowe - koncentrat wymieszany z wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda),
 • podłoża chłonne (np. porowaty beton, jastrychy cemen-towe) - pierwsze gruntowanie 1:5, drugie 1:3.

Gruntowanie weber PG201 (zawartość opakowania przed użyciem wymieszać):

 • podłoża betonowe gruntować bez rozcieńczania,
 • podłoża chłonne gruntować dwukrotnie - pierwsze wykonać gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcji 2:1, drugie - bez rozcieńczania.

Przygotowany grunt wylewać na podłoże i równomiernie rozprowadzać przy użyciu miękkiej szczotki. Niedopuszczalne jest pozostawianie nadmiaru środka gruntującego w zagłębieniach. Grunt pozostawić do wyschnięcia (ok. 3-5 godzin). Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w kartach technicznych preparatów gruntujących. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.


Zubehör