Weber - samopoziomujący podkład podłogowy Floor 4310

Weber - samopoziomujący podkład podłogowy Floor 4310

Hersteller: Weber - Maxit

Kategorie: WEBER - Bauchemie

Produkt #: 24210

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
80,75zł
für Stück
Rabatt Preis
Nettostückpreis
54,51zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
80,75zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
54,51zł
für 1.00 Stück
Listenpreises
Bruttostückpreis
99,32zł
für Stück
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
67,05zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
99,32zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
67,05zł
für 1.00 Stück

Produktbeschreibung

Cementowy, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami polipropylenowymi, w formie suchej mieszanki, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą. Wyrób zgodny z PN-EN 13813; modyfikowany polimerami; CT-C25-F7

Zastosowanie

 • Do wykonywania gładkich i wypoziomowanych podkładów podłogowych pod wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, panele podłogowe, parkiet, mozaikę, płytki ceramiczne i kamienne:
  • na izolacjach akustycznych np. z maty akustycznej, wełny mineralnej, styropianu itp. (wymagana ściśliwość izolacji poniżej 3 mm) - grubość układania 20-50 mm,
  • na warstwie rozdzielającej z folii, papy itp. - grubość układania 20-50 mm,
  • na płytkach ceramicznych, kamiennych, PVC, lastriko, podkładach anhydrytowych, magnezytowych - grubość układania 4-50 mm,
  • do zatapiania elementów grzejnych w systemach z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym lub wodnym - grubość układania 25-50 mm (w tym, co najmniej 10 mm nad przewodami grzewczymi),
  • na deskach, płytach OSB itp. - grubość układania 10-50 mm,
  • na parkiecie - grubość układania 20-50 mm,
  • podkłady związane z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi - grubość układania 2-50 mm.
 • Jako podkład pod posadzki dekoracyjne weber.floor DESIGN.
 • Do stosowania wewnątrz nowych lub remontowanych budynków mieszkalnych oraz w biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

Podkładu z weber.floor 4310 nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw nawierzchniowych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, stabilne, wolne od zanieczyszczeń i warstw osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, pyły, kleje, resztki farb i zapraw, fragmenty słabo związane z podłożem). Otwory w podłożu uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania masy.

Podkłady pływające, systemy na izolacji akustycznej weber.floor AKUSTIC

Wykonać niwelację podłoża, zaznaczając docelowy poziom podkładu podłogowego na ścianach. Podłoże wstępnie wyrównać na przykład suchym Leca® KERAMZYTEM lub suchym prażonym piaskiem. Leca® KERAMZYT zagęścić około 10% ubijakiem płytowym o wymiarach 50x50 cm. W przypadku, gdy istnieje ryzyko transportu pary wodnej z pomieszczenia poniżej, położyć warstwę folii paroizolacyjnej. Położyć izolację akustyczną, np. matę weber.floor 4955, lub inną o ściśliwości poniżej 3 mm - z wełny mineralnej, styropianu, gąbki itp. Aby uniknąć powstania w podkładzie naprężeń i przenoszenia dźwięku do sąsiednich pomieszczeń, wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatację obwodową, stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960. Dylatacja musi wystawać ponad docelowy poziom podkładu podłogowego. W przypadku stosowania wełny mineralnej lub styropianu, na izolacji ułożyć folię budowlaną lub geowłókninę o gęstości minimum 150 g/m2 (na zakład około 10 cm), z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną. Ułożyć siatkę wzmacniającą (na zakład około 10 cm), zależnie od rodzaju podłoża i przeznaczenia podkładu:

 • do grubości 25 mm siatkę podłogową z włókna szklanego weber.floor 4945,
 • w przypadku grubszych warstw, siatkę stalową np. O 4 mm 10x10 cm.

Podkłady związane z podłożem cementowym

Podłoże starannie odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716. Szczegółowe informacje dotyczące gruntowania zawarte są w karcie technicznej wyrobu. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.Podłoża drewniane np. deski, płyty OSB, sklejka, płyty wiórowe itp. Oczyszczone, odtłuszczone, suche i starannie odkurzone podłoże zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 5:1 (grunt : woda). Roztwór weber.floor 4716 wylewać na podłoże, równomiernie rozprowadzać przy użyciu szczotki i natychmiast posypywać niewielką ilością suchej zaprawy weber.floor 4310 (ok. 1,0-1,5 kg/m2). Powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże i pozostawić do wyschnięcia. Następnie powierzchnię odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda). Ułożyć siatkę podłogową weber.floor 4945 na zakład ok. 10 cm. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.

Płytki ceramiczne, PVC, lastriko

Oczyszczone, odtłuszczone, suche i starannie odkurzone podłoże zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1 (grunt : woda). Roztwór weber.floor 4716 wylewać na podłoże, równomiernie rozprowadzać przy użyciu szczotki i natychmiast posypywać niewielką ilością suchej zaprawy weber.floor 4310 (ok. 1,5 kg/m2). Powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże i pozostawić do wyschnięcia. Następnie powierzchnię odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda). Jeżeli jest to konieczne, ułożyć siatkę podłogową weber.floor 4945 na zakład ok. 10 cm. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.

Podłoża anhydrytowe, magnezytowe

Podłoże starannie odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4710. Grunt wylewać na powierzchnię i równomiernie rozprowadzać gumową raklą, a następnie rolować wałkiem w celu usunięcia rozlewisk i kałuż w nierównościach podłoża. Mokry grunt posypać z nadmiarem suchym prażonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm (zużycie ok. 2,0-3,0 kg/m2). Gdy warstwa gruntująca jest sucha (po ok. 5-6 godzinach) usunąć niezwiązany z podłożem piasek i całą powierzchnię dokładnie odkurzyć. Powierzchnię chronić przed zbrudzeniem lub zapyleniem. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960. Samopoziomujący podkład podłogowy weber.floor 4310 należy ułożyć w czasie 1-3 dni od gruntowania.


Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Weber - Maxit