Weber Deitermann - zaprawa naprawcza cementowa Weber.rep 754 (Cerinol RM)

Weber Deitermann - zaprawa naprawcza cementowa Weber.rep 754 (Cerinol RM)

manufacturer: Weber - Deitermann

Category: WEBER DEITERMANN - building chemistry

product #: 23148

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
59,75zł
for package
discount price
net unit price
51,11zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
59,75zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
51,11zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
73,49
for package
discount price
gross unit price
62,87
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
73,49zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
62,87zł
for 1.00 package

Product description

weber.rep 754 (Cerinol RM) jest hydraulicznie wiążącą, gotową do użycia cementową zaprawą naprawczą o uziarnieniu 2 mm, sporządzoną przy użyciu wysokowartościowych dodatków w powiązaniu z wybranymi ulepszaczami polimerowymi, co znacznie rozszerza zakres jej zastosowania. Zaprawa naprawcza weber.rep 754 (Cerinol RM) odpowiada w zakresie swoich właściwości fizycznych i chemicznych odpowiednim właściwościom betonu, jednocześnie odznaczając się większą odpornością na karbonatyzację niż beton. Zaprawa ta ponadto spełnia wymagania odnośnie ochrony i renowacji betonu stawiane zaprawom PCC II + PCC lll zgodnie z TL-BE-PCC wg ZTV-SIB.

Właściwości

  • bardzo łatwa obróbka
  • niski współczynnik wodno-cementowy
  • wysoka odporność na naprzemienne zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
  • wysokie parametry wytrzymałościowe
  • znakomita przyczepność do podłoża na skutek zastosowania systemowej warstwy sczepnej weber.rep 751 (Cerinol ZH)
  • niski skurcz i naprężenia własne
  • dodatek włókien

Zastosowanie

weber.rep 754 (Cerinol RM) stosowany jest, jako zaprawa, do reprofilacji i uzupełniania ubytków w betonowych podłożach zarówno w obszarach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szczególnie znajduje zastosowanie do reprofilacji uszkodzeń i ubytków w powierzchni betonowej będących następstwem niszczącego działania korodującej stali zbrojeniowej i soli wysypywanych zimą, uszkodzeń mechanicznych itd.


Technical data

application temperature range:
5 - 35 °C
base:
cement, wypełniacze mineralne, tworzywa sztuczne
bulk density in loose:
1,62 kg/m3
color:
grey
Compressive strength [MPa]:
50 MPa
consumption [kg/dm3]:
1,9 kg/dm3
density:
1,9 kg/m³
expenditure:
1,9 kg/m²
granulation:
2 mm
mixing ratio:
25-kilogramowy worek weber.rep 754 (Cerinol RM) : maks. 3 litry wody
modulus of elasticity:
30000 MPa
package:
25 kg
processing time:
45 min.
tensile strength:
12 MPa

Attachments