Weber Deitermann - masa uszczelniająca, 2-komponentowa Weber.tec 970 (Plastikol TKS)

Weber Deitermann - masa uszczelniająca, 2-komponentowa Weber.tec 970 (Plastikol TKS)

manufacturer: Weber - Deitermann

Category: WEBER DEITERMANN - building chemistry

product #: 23364

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
838,20zł
for package
discount price
net unit price
761,00zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
838,20zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
761,00zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
1030,99
for package
discount price
gross unit price
936,03
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
1 030,99zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
936,03zł
for 1.00 package

Product description

Weber.tec 970 (Plastikol TKS) jest przydatny do elastycznego uszczelniania szczelin posadzkowych pomiędzy elementami budowlanymi z betonu i jastrychu, po których odbywa się ruch pieszy i kołowy. Plastikol TKS 2 jest stosowany przy uszczelnianiu pionowych spoin, jak też spoin posadzkowych ze spadkiem większym niż 2%. Jest szczególnie przydatny przy uszczelnianiu stacji paliw, przepompowni paliw (zaleca się wykonanie badania wstępnego), garaży, kładowisk paliw, parkingów.
 
Dane techniczne:
- baza: wielosiarczki,
- rozpuszczalniki: brak,
- barwa: czarny, szary,
- konsystencja: samorozlewna,
- gęstość: ok. 1,5 kg/dm3,
- zużycie: ok. 1 l/dm3 spoiny,
- stosunek mieszaniny: masa zasadnicza do utwardzacza w stosunku 10 : 1,
- sposób nakładania: wylewanie,
- temperatura powietrza i obiektu w czasie nanoszenia: +5°C do +40°C,
- czas możliwości obróbki przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza: ok. 2-5 godzin,
- czas zahartowania przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza: ok. 24-48 godzin,
- wartość naprężeń przy wydłużeniu 100%: ok. 0,32 N/mm2 przy +20°C oraz ok. 0,48 N/mm2 przy -20°C,
- zdolność powrotu do stanu pierwotnego: ponad 80-90%,
- dopuszczalne odkształcenie całkowite: 25% szerokości spoiny,
- odporność na temperatury: 50°C do +80°C,
- możliwość pokrywania powłokami malarskimi: nie,
- odporny na materiały pędne (benzyny, ropy),
- nie jest odporny na działanie kwasów mineralnych, rozpuszczalniki organicznego pochodzenia, stałe przebywanie w wodzie,
- nie jest przeznaczony do spoin, które są narażone stale na działanie silnych kwasów (zakłady galwaniczne, stacje akumulatorowe),
- posiada wszelkie dokumenty zezwalające na stosowanie,
- spełnia wymogi przepisów badawczych KIWA: BRL-K 781/01 (CRITERIA NR 50).
    
Uwaga!
Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.
Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach.