Weber Deitermann - bitumiczna masa uszczelniająca Weber.tec Superflex 100 S

Weber Deitermann - bitumiczna masa uszczelniająca Weber.tec Superflex 100 S

manufacturer: Weber - Deitermann

Category: WEBER DEITERMANN - building chemistry

product #: 23145

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
501,00zł
for package
discount price
net unit price
350,00zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
501,00zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
350,00zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
616,23zł
for package
discount price
gross unit price
430,50zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
616,23zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
430,50zł
for 1.00 package

Product description

Weber.tec Superflex 100 S jest elastyczną, dwuskładnikową bitumiczną masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiał może być nakładany natryskowo, nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie wpływa negatywnie na środowisko.

Właściwości

 • przyjazna dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników
 • elastyczna, mostkująca rysy
 • o wysokiej zawartości części stałych
 • dobra przyczepność do podłoża
 • odporna na starzenie się, wodęi normalnie występujące w gruncie substancje agresywne
 • do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych
 • do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych
 • do zastosowań na powierzchniach pionowych i poziomych
 • może być stosowany na nieotynkowanym murze
 • krótki czas całkowitego wysychania
 • wiąże w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz
 • ze względu na możliwość nakładania natryskowego pozwala na szybkie wykonywanie prac

Zastosowanie

Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:

 • ścian fundamentowych,
 • płyt fundamentowych,
 • ścian piwnic,
 • stropów garaży podziemnych, w tym dachów odwróconych i dachów zielonych.

Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):

 • w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
 • na balkonach,
 • na tarasach.

weber.tec Supeflex 100 S może być stosowany na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: mury z cegieł, cegieł silikatowych, pustaków betonowych, betonu komórkowego oraz betonu jak również na tynku cementowym (ewentualnie cementowo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zarówno przy obciążeniu wilgocią jak i wodą pod ciśnieniem (wymagane jest poprawne rozwiązanie konstrukcji, umożliwiające przeniesienie przez podłoże parcia wody). Rodzaj materiału ochronnego i/lub termoizolacyjnego dobierać uwzględniając miejsce wbudowania, warunki pracy oraz obciążenia. Obciążenie wilgocią/wodą Przed wykonaniem robót hydroizolacyjnych należy określić czy występuje obciążenie wilgocią (wilgoć gruntowa, niezalegająca woda opadowa) czy wodą wywierającą parcie hydrostatyczne (zalegająca woda opadowa, poziom wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia). Sposób wykonania hydroizolacji zależy od warunków gruntowo-wodnych. a) Obciążenie wilgocią lub niezalegającą/nienapierającą wodą opadową Podstawowym wymogiem jest występowanie poniżej poziomu posadowienia gruntów przepuszczalnych (np. piasek, żwir) pozwalających na tak szybkie odprowadzenie wody opadowej, że nie wywiera ona parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-4 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). W przypadku, gdy zbyt mała przepuszczalność gruntu może powodować spiętrzenie wody opadowej, dla izolacji przeciwwilgociowej konieczne jest wykonanie drenażu. Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 100 S. Odstęp pomiędzy pierwszym a drugim przejściem nie powinien być dłuższy niż 24 godziny. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 3 mm. b) Obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia Do tego przypadku zaliczyć można obciążenie powierzchni np. balkonów i tarasów, jak również powierzchnie posadzek i ścian pomieszczeń mokrych oraz narażonych na obciążenie wodą rozbryzgową (norma DIN 18195-5 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). Woda opadowa, rozbryzgowa lub służąca np. do zmywania powierzchni nie wywiera parcia hydrostatycznego. Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 100 S. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 3 mm . W narożnikach należy stosować wkładkę zbrojącą np. siatkę z włókna nr 2. c) Obciążenie zalegającą/napierającą wodą opadową Obciążenie zalegającą/napierającą wodą opadową występuje, gdy w poziomie posadowienia lub poniżej znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadów dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych, co skutkuje wywieraniem parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-6 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). Poziom wody gruntowej dla tego przypadku obciążenia powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty fundamentowej. Powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 100 S. Przed nałożeniem ostatniej warstwy w świeżo nałożoną pierwszą warstwę weber.tec Superflex 100 S wtopić wkładkę zbrojącą  i nałożyć masę hydroizolacyjną tak, aby oczka siatki nie były widoczne. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 4 mm. d) Obciążenie wodą pod ciśnieniem Występuje, gdy wywierane jest stałe parcie hydrostatyczne wody na powłokę hydroizolacji, np. gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyżej poziomu posadowienia (norma DIN 18195-6 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). Dla tego przypadku, jak również w przypadku hydroizolacji dachów garaży podziemnych, dachów odwróconych i dachów zielonych warstwę hydroizolacji wykonuje się jak dla obciążenia napierającą wodą opadową.

 

obciążenie wilgocią/wodą zastosowanie aplikacja grubość warstwy po wyschnięciu w mm zużycie w kg/m2
obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową- norma
DIN 18195-4
fundamenty w dwóch procesach roboczych 3 3,5
obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia
DIN 18195-5
balkony, tarasy, pomieszczenia mokre w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca na krawędziach 3 3,5
obciążenie zalegającą wodą opadową
DIN 18195-6
fundamenty  w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca 4 4,7
obciążenie wodą pod ciśnieniem DIN 18195-6 fundamenty w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca 4 4,7

Technical data

amount in box:
30 kg
base:
tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze
color:
czarny
consistency:
pastowata
consistency:
natryskiwalna
dry weight of the residue:
85 %
material:
dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB)
Mechanical load:
0,6 MN/m²

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Weber - Deitermann

Customers also bought...

Atlas - narożnik szary

12,15zł
14,90zł

Atlas - narożnik szary