Villas - roztwór asfatowy do gruntowania VillaBit Rb

Villas - roztwór asfatowy do gruntowania VillaBit Rb

Producent: Villas

Kategoria: VILLAS - pokrycia dachowe, papy zgrzewalne

Produkt nr: 26840

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
6,04 zł
za litr
promocyjna cena
jednostkowa netto
3,62 zł
za litr
minimalna handlowa
ilość produktu
18.00 litr
jednostka
handlowa
18.00 litr
całkowita cena
cennikowa netto
108,72 zł
za 18.00 litr
całkowita cena
promocyjna netto
65,16 zł
za 18.00 litr
cennikowa cena
jednostkowa brutto
7,43 zł
za litr
promocyjna cena
jednostkowa brutto
4,45 zł
za litr
minimalna handlowa
ilość produktu
18.00 litr
jednostka
handlowa
18.00 litr
całkowita cena
cennikowa brutto
133,73 zł
za 18.00 litr
całkowita cena
promocyjna brutto
80,15 zł
za 18.00 litr

Opis produktu

Villabit R należy do asfaltowych mas hydroizolacyjnych. Należy go stosować wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń do gruntowania podłoży betonowych i tynków pod asfaltowe izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe – bez spoinowe oraz papowe (papy tradycyjne, oksydowane oraz modyfikowane SBS). Nie stosować do pap smołowych. Służy również do wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych (co najmniej 2 warstwy). Termoizolacje styropianowe stosować po całkowitym odparowaniu rozpuszczalników (nie mniej niż 14-30 dni, zależnie od temperatury i warunków atmosferycznych). Okres trwałości: min. 24 miesiące od daty produkcji.

Sposób użycia

 • Rozprowadzać bez podgrzewania przy użyciu pędzla lub szczotki dekarskiej, na suche i oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże. 
 • Nie zaleca się stosowania metody natryskowej, w takim przypadku należy stosować maski z pochłaniaczem rozpuszczalników organicznych, aromatycznych i alifatycznych oraz należy ściśle przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy prowadzeniu prac lakierniczych.

Czas schnięcia

 • W zależności od warunków atmosferycznych: 
  • pierwsza pyłosuchość po 6 godzinach w warunkach optymalnych,
  • całkowity czas schnięcia po ok. 24 godzinach.

Norma zużycia

Około 0,4 kg/m (0,35 - 0,6) na jedną warstwę, zależnie od porowatości podłoża.

Magazynowanie

 • W oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach. 
 • Produkt opakowany chronić przed nagrzaniem oraz promieniami słonecznymi. 
 • Podłoże przeznaczone do składowania powinno być nienasiąkliwe.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację. 
 • Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia i stosowania otwartego ognia.

Dane techniczne - właściwości

czas schnięcia:
24 h
czas schnięcia (pyłosuchość):
6 h
rodzaj:
roztwór asfaltowy
rodzaj:
roztwór do gruntowania
zużycie:
0,4 kg/m

Załączniki

żródło informacji: zdjęcia, filmy, dokumenty i opisy produktów pochodzą ze strony internetowej firmy Villas