Villas - roztwór asfatowy do gruntowania VillaBit R

Villas - roztwór asfatowy do gruntowania VillaBit R

Hersteller: Villas

Kategorie: VILLAS - Dach, Dachpappe

Produkt #: 26840

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
6,04zł
für Liter
Rabatt Preis
Nettostückpreis
3,62zł
für Liter
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
18.00 Liter
Einheit
Handel
18.00 Liter
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
108,72zł
für 18.00 Liter
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
65,16zł
für 18.00 Liter
Listenpreises
Bruttostückpreis
7,43
für Liter
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
4,45
für Liter
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
18.00 Liter
Einheit
Handel
18.00 Liter
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
133,73zł
für 18.00 Liter
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
80,15zł
für 18.00 Liter

Produktbeschreibung

Villabit R należy do asfaltowych mas hydroizolacyjnych. Należy go stosować wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń do gruntowania podłoży betonowych i tynków pod asfaltowe izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe – bez spoinowe oraz papowe (papy tradycyjne, oksydowane oraz modyfikowane SBS). Nie stosować do pap smołowych. Służy również do wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych (co najmniej 2 warstwy). Termoizolacje styropianowe stosować po całkowitym odparowaniu rozpuszczalników (nie mniej niż 14-30 dni, zależnie od temperatury i warunków atmosferycznych). Okres trwałości: min. 24 miesiące od daty produkcji.

Sposób użycia

 • Rozprowadzać bez podgrzewania przy użyciu pędzla lub szczotki dekarskiej, na suche i oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże. 
 • Nie zaleca się stosowania metody natryskowej, w takim przypadku należy stosować maski z pochłaniaczem rozpuszczalników organicznych, aromatycznych i alifatycznych oraz należy ściśle przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy prowadzeniu prac lakierniczych.

Czas schnięcia

 • W zależności od warunków atmosferycznych: 
  • pierwsza pyłosuchość po 6 godzinach w warunkach optymalnych,
  • całkowity czas schnięcia po ok. 24 godzinach.

Norma zużycia

Około 0,4 kg/m (0,35 - 0,6) na jedną warstwę, zależnie od porowatości podłoża.

Magazynowanie

 • W oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach. 
 • Produkt opakowany chronić przed nagrzaniem oraz promieniami słonecznymi. 
 • Podłoże przeznaczone do składowania powinno być nienasiąkliwe.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację. 
 • Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia i stosowania otwartego ognia.

Technische Daten

gattung:
roztwór asfaltowy
gattung:
roztwór do gruntowania
Trocknungszeit:
24 h
Trocknungszeit (Staub):
6 h
Verschleiß:
0,4 kg/m

Zubehör