Villas - masa asfaltowa do uszczelniania pokryć dachowych VillaBit SZ

Villas - masa asfaltowa do uszczelniania pokryć dachowych VillaBit SZ

manufacturer: Villas

Category: VILLAS - roof coverings

product #: 26843

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
7,14zł
for kg
discount price
net unit price
4,24zł
for kg
minimum trading quantity
the amount of product
5.00 kg
unit
trading
5.00 kg
total price
net list price
35,70zł
for 5.00 kg
total price
discounted net price
21,20zł
for 5.00 kg
price-list
gross unit price
8,78zł
for kg
discount price
gross unit price
5,22zł
for kg
minimum trading quantity
the amount of product
5.00 kg
unit
trading
5.00 kg
total price
gross list price
43,91zł
for 5.00 kg
total price
gross discount price
26,08zł
for 5.00 kg

Product description

Villabit SZ należy do asfaltowych mas hydroizolacyjnych. Jest lepikiem asfaltowym – masą szpachlową stosowaną na zimno. Używany do wykonywania uszczelnień, wypełniania spękań (do 1 cm) i fug jak również do wykonywania grubopowłokowych izolacji przeciwwodnych elementów budowlanych. Służy do przyklejania pap w naprawach pokryć dachowych, podklejania zakładów papowych, przyklejania płyt z wełny mineralnej do podłoża z betonu, pap lub blachy, uszczelnień kominów, anten, rur i przewodów wentylacyjnych. Jest to masa do stosowania na zewnątrz; ze względu na możliwość ulotnienia się rozpuszczalnika w czasie przerw miedzy pracami pojemnik należy hermetycznie zamknąć; podczas stosowania należy przestrzegać zasad BHP i PPOŻ dla materiałów łatwopalnych; stosować się do karty charakterystyki produktu.

Sposób użycia

  • Podłoże należy naprawić, odkurzyć i zagruntować za pomocą roztworu gruntującego VillaBit R . 
  • Lepik rozsmarować szpachlą lub kielnią. 
  • Kontakt ze styropianem dopuszczalny dopiero po odparowaniu rozpuszczalnika. 
  • Masy nie należy stosować na podłożach smołowych i zawilgoconych. 
  • Do czasu odparowania rozpuszczalnika chronić od źródeł ognia. 
  • Przed użyciem dobrze wymieszać. 
  • Lepik należy stosować na zimno na zewnątrz pomieszczeń w miejscach przewiewnych.

Norma zużycia

Wydajność jest uzależniona od rodzaju wykonywanych uszczelnień.

Magazynowanie

  • Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed silnym nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Technical data

amount in box:
5 kg
number of pieces per pallet:
72 item
type:
masa asfaltowa
type:
masa do uszczelniania
type:
masa szpachlowa
type:
lepik asfaltowy

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Villas