Sopro - samoprzylepna izolacja bitumiczna SoproThene 878

Sopro - samoprzylepna izolacja bitumiczna SoproThene 878

manufacturer: Sopro

Category: SOPRO - construction chemicals

product #: 24599

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
1 585,50zł
for roll
discount price
net unit price
1 110,00zł
for roll
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 roll
unit
trading
1.00 roll
total price
net list price
1 585,50zł
for 1.00 roll
total price
discounted net price
1 110,00zł
for 1.00 roll
price-list
gross unit price
1 950,17zł
for roll
discount price
gross unit price
1 365,30zł
for roll
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 roll
unit
trading
1.00 roll
total price
gross list price
1 950,17zł
for 1.00 roll
total price
gross discount price
1 365,30zł
for 1.00 roll

Product description

Samoprzylepna, elastyczna, pokrywająca rysy, modyfikowana polimerami izolacja bitumiczna do wytworzenia elastycznych uszczelnień budowlanych zabezpieczających przed działaniem wilgoci z gruntu (woda kapilarna, błonkowa) oraz nie spiętrzonej wody infiltracyjnej w obrębie płyty fundamentowej i ścian; przed wodą nie napierającą na powierzchniach stropów, w pomieszczeniach wilgotnych oraz do izolacji poziomych. Do uszczelnień balkonów i tarasów przed wodą powierzchniową z dodatkową warstwą jastrychu, jako warstwą rozkładu obciążenia. Do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnic i płaskich dachów garaży, jak również podłóg w piwnicach, w obszarach wewnętrznych, przed wilgocią z gruntu. Przy uszczelnianiu płaskich dachów prosimy o uwzględnienie odpowiednich instrukcji technicznych odnośnie planowania i wykonania uszczelnień dachowych.
 
Dane techniczne:
- właściwe podłoża: beton, tynk; mur o pełnych spoinach z cegieł, cegieł wapienno-piaskowych, lekkiego betonu, cegieł z żużla wielkopiecowego granulowanego, pustaków ściennych, betonu komórkowego w przypadku piwnic; także fundamenty; jastrych cementowy, podłogi betonowe i stare bitumiczne podłoża, podłoża muszą być pozbawione tłuszczów i olejów, być suche lub lekko wilgotne,
- materiał: modyfikowane tworzywami sztucznymi bitumy na laminowanej krzyżowo folii HDPE, jednostronnie samoprzylepnej, z silikonowanym papierem ochronnym.
- kolor: czarny,
- wymiary: szerokość 1 m, długości 15 m, grubość 1,5 mm
- czas schnięcia: ok. 2-6 dni w zależności od grubości warstwy i pogody,
- zużycie: ok.. 1,1 m2 / m2,
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C (podłoże, materiał, powietrze),
- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.


Attachments