Solbet - bloczki Optimal

Solbet - bloczki Optimal

manufacturer: Solbet

Category: SOLBET - aerated

product #: 8801

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
4,20zł
for item
discount price
net unit price
3,35zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
96.00 item
unit
trading
96.00 item
total price
net list price
403,20zł
for 96.00 item
total price
discounted net price
321,60zł
for 96.00 item
price-list
gross unit price
5,17
for item
discount price
gross unit price
4,12
for item
minimum trading quantity
the amount of product
96.00 item
unit
trading
96.00 item
total price
gross list price
495,94zł
for 96.00 item
total price
gross discount price
395,57zł
for 96.00 item

Product description

Stosowany jest do wznoszenia ścian konstrukcyjnych łączonych za pomocą Klejowej Zaprawy Murarskiej SOLBET do Cienkich Spoin, która dzięki spoinie grubości 1 mm pozwala utrzymać obraz ściany jednorodny termicznie. Łączenie tego rodzaju elementów nie wymaga stosowania spoiny pionowej. Dzięki temu zmniejsza się zużycie zaprawy murarskiej, co pozwala na obniżenie kosztów oraz czasu budowy. Dodatkową zaletą tego rodzaju elementów jest łatwość ich przenoszenia i montażu. Bloczki SOLBET z betonu komórkowego są materiałem lekkim, o korzystnej izolacyjności cieplnej. Dzięki właściwościom termoizolacyjnym połączonym z należytą wytrzymałością, są materiałem pozwalającym na wykonanie jednorodnych materiałowo ścian zewnętrznych. Ściany jednorodne z bloczków posiadają większą zdolność akumulacji ciepła oraz większą paroprzepuszczalność od ścian warstwowych, a przez to zapewniają korzystniejszy mikroklimat w pomieszczeniach. Do ceny doliczane jest 20zł - koszt palety. Do ceny doliczane jest 20zł - koszt palety.

Dane techniczne

 • rodzaj krawędzi:gładka
 • ilość na palecie: 32 szt.
 • zużycie: 7 szt/m2
 • izolacyjność:
  • 500 - 0,11 λ =(W/mK)
  • 600 - 0,14 λ =(W/mK)
  • 700 - 0,20 λ =(W/mK)
 • odporność ogniowa np.:
  • poziom obciążenia 0 ,grubość ściany 12 cm - F2 EI120
  • poziom obciążenia 0 ,grubość ściany 18,24,30,36,42 cm - F4 EI240
  • poziom obciążenia 1 ,grubość ściany 18 cm - F2 REI 120
  • poziom obciążenia 1 ,grubość ściany 24,30,36,42 cm - F4 REI240
 • Oznaczenie klas odporności ogniowej wg PN-90/B-02851 [2.1] , PN-B-02851-1:1997 [2.2]
 • akustyczność:
  • 500,ściana zewnętrzna, gr.ściany 120mm - 34 dB; gr.ściany 240mm - 40 dB; gr.ściany 360mm - 45 dB
  • 600,ściana zewnętrzna, gr.ściany 120mm - 35 dB; gr.ściany 240mm - 42 dB; gr.ściany 360mm - 47 dB
  • 700,ściana zewnętrzna, gr.ściany 120mm - 36 dB; gr.ściany 240mm - 44 dB; gr.ściany 360mm - 48 dB

Technical data

thickness range:
60 - 360 mm
density [kg/m3]:
500 kg/m3