Śnieżka - rozcieńczalnik benzyna ekstrakcyjna

Śnieżka - rozcieńczalnik benzyna ekstrakcyjna

Hersteller: Śnieżka

Kategorie: ŚNIEŻKA - Bauchemie

Produkt #: 24717

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
5,45 zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
4,84 zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
5,45 zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
4,84 zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
6,70 zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
5,95 zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
6,70 zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
5,95 zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Do farb i lakierów ftalowych. Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Niebezpieczny dla środowiska.
  • Działa drażniąco na skórę; Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
  • Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
  • Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
  • Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
  • Zastosować środki ostrożności, zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

Technische Daten

Paket:
500 ml
Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Śnieżka