Promat - masa ogniochronna Promaseal - Mastic BSK

Promat - masa ogniochronna Promaseal - Mastic BSK

manufacturer: Promat

Category: PROMAT - passive fire protection, high temperature materials

product #: 10667

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
75,15zł
for package
discount price
net unit price
72,52zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
75,15zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
72,52zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
92,43
for package
discount price
gross unit price
89,2
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
92,43zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
89,20zł
for 1.00 package

Product description

Masa ogniochronna Promasel-Mastik BSK stosuje się do zamknięcia fug i szczelin w budownictwie nadziemnym i podziemnym, w prefabrykatach budowlanych,w połączeniach między ścianą a sufitem, do uszczelnień przepustów instalacyjnych, do zamknięcia otworów i szczelin przy pracach remontowych. Jest to substancja, która w przypadku pożaru wytwarza pianę izolującą zamykjąc w ten sposób szczeliny i otwory uniemożliwiające rozprzestrzenianie się dymu i ognia.

Dane techniczne

  • Z jednego opakowania 310 ml można zabezpieczyć szczelinę dylatacyjną oszerokości 1 cm i długości 3,10 (grubość masy Promasel-Mastik BSK- 1 cm.

Technical data

package:
310 ml