Paroc - płyta Pyrotech Slab 160

Paroc - płyta Pyrotech Slab 160

manufacturer: Paroc

Category: PAROC - wełny mineralne

product #: 22994

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
73,10zł
for
discount price
net unit price
47,11zł
for
minimum trading quantity
the amount of product
2.40
unit
trading
2.40
total price
net list price
175,44zł
for 2.40
total price
discounted net price
113,06zł
for 2.40
price-list
gross unit price
89,91zł
for
discount price
gross unit price
57,95zł
for
minimum trading quantity
the amount of product
2.40
unit
trading
2.40
total price
gross list price
215,79zł
for 2.40
total price
gross discount price
139,07zł
for 2.40

Product description

PAROC Pyrotech Slab 160 płyta do izolacji przejść przeciwogniowych przeznaczona jest do wypełnień instalacyjnych przejść przeciwogniowych przez ściany i stropy, szczelin dylatacyjnych oraz przepustów kablowych.

Wytrzymałość

  • Niezmienność reakcji na ogień z upływem czasu/ degradacji: Właściwości ogniowe wełny mineralnej nie pogarszają się z upływem czasu. Klasyfikacja Europejska produktów jest związana z zawartością organicznego lepiszcza, która nie zwiększa się z upływem czasu.
  • Niezmienność reakcji na ogień w wysokich temperatur: Właściwości ognioodporne wełny kamiennej nie pogarszają się w wysokiej temperaturze. Klasyfkiacja ogniowa produktu jest powiązana z zawartością związków organicznych, która pozostaje na stałym poziomie lub zmniejsza się w wyższej temperaturze.
  • Niezmienność oporu cieplnego z upływem czasu/ degradacja: Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doświadczeń wykazały, że włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego
  • Niezmienność oporu cieplengo w wysokich temperatur: Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doświadczeń wykazały, że włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego

Technical data

density:
160 kg/m³
fire classification - reaction to fire:
A1
length:
1000 mm
Number of cubic feet in a package:
2,4 m²
number pieces in packaging:
4
size:
50 mm
thermal conductivity λ:
0,039 W/mK
water absorption:
< 1 kg/m2
width:
600 mm

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Paroc