Paroc - płyta Pyrotech Slab 160

Paroc - płyta Pyrotech Slab 160

manufacturer: Paroc

Category: PAROC - wełny mineralne

product #: 22994

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
65,91zł
for m²
discount price
net unit price
48,41zł
for m²
minimum trading quantity
the amount of product
2.40
unit
trading
2.40
total price
net list price
158,18zł
for 2.40
total price
discounted net price
116,18zł
for 2.40
price-list
gross unit price
81,07zł
for m²
discount price
gross unit price
59,54zł
for m²
minimum trading quantity
the amount of product
2.40
unit
trading
2.40
total price
gross list price
194,57zł
for 2.40
total price
gross discount price
142,91zł
for 2.40

Product description

PAROC Pyrotech Slab 160 płyta do izolacji przejść przeciwogniowych przeznaczona jest do wypełnień instalacyjnych przejść przeciwogniowych przez ściany i stropy, szczelin dylatacyjnych oraz przepustów kablowych.

Wytrzymałość

  • Niezmienność reakcji na ogień z upływem czasu/ degradacji: Właściwości ogniowe wełny mineralnej nie pogarszają się z upływem czasu. Klasyfikacja Europejska produktów jest związana z zawartością organicznego lepiszcza, która nie zwiększa się z upływem czasu.
  • Niezmienność reakcji na ogień w wysokich temperatur: Właściwości ognioodporne wełny kamiennej nie pogarszają się w wysokiej temperaturze. Klasyfkiacja ogniowa produktu jest powiązana z zawartością związków organicznych, która pozostaje na stałym poziomie lub zmniejsza się w wyższej temperaturze.
  • Niezmienność oporu cieplnego z upływem czasu/ degradacja: Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doświadczeń wykazały, że włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego
  • Niezmienność oporu cieplengo w wysokich temperatur: Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doświadczeń wykazały, że włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego

Technical data

density:
160 kg/m³
fire classification - reaction to fire:
A1
length:
1000 mm
Number of cubic feet in a package:
2,4 m²
number pieces in packaging:
4
size:
50 mm
thermal conductivity λ:
0,039 W/mK
water absorption:
< 1 kg/m2
width:
600 mm

Attachments