Paroc - płyta Fire Slab 140

Paroc - płyta Fire Slab 140

manufacturer: Paroc

Category: PAROC - wełny mineralne

product #: 9921

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
58,47zł
for m²
discount price
net unit price
44,41zł
for m²
minimum trading quantity
the amount of product
57.60
unit
trading
57.60
total price
net list price
3 367,87zł
for 57.60
total price
discounted net price
2 558,02zł
for 57.60
price-list
gross unit price
71,92zł
for m²
discount price
gross unit price
54,62zł
for m²
minimum trading quantity
the amount of product
57.60
unit
trading
57.60
total price
gross list price
4 142,48zł
for 57.60
total price
gross discount price
3 146,36zł
for 57.60

Product description

Odporna na wysokie temperatury płyta z wełny skalnej przeznaczona do wykonywania izolacji powierzchni narażonych na długotrwałe obciążenia wysokimi temperaturami. Izolacja przeciwogniowa na prostokątnych kanałach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oddymiających. Płyta Parock Fire Slab 140 używana może być ponadto do wypełnień elementów stanowiących przegrody przeciwpożarowe.

Wytrzymałość

  • Niezmienność reakcji na ogień z upływem czasu/ degradacji: Właściwości ogniowe wełny mineralnej nie pogarszają się z upływem czasu. Klasyfikacja Europejska produktów jest związana z zawartością organicznego lepiszcza, która nie zwiększa się z upływem czasu.
  • Niezmienność reakcji na ogień w wysokich temperatur: Właściwości ognioodporne wełny kamiennej nie pogarszają się w wysokiej temperaturze. Klasyfkiacja ogniowa produktu jest powiązana z zawartością związków organicznych, która pozostaje na stałym poziomie lub zmniejsza się w wyższej temperaturze.
  • Niezmienność oporu cieplnego z upływem czasu/ degradacja: Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doświadczeń wykazały, że włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego
  • Maksymalna temperatura stosowania - stabilność wymiaru: 660 °C / EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)
  • Niezmienność oporu cieplengo w wysokich temperatur:    Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doświadczeń wykazały, że włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego

Technical data

density:
140 kg/m³
fire classification - reaction to fire:
A1
length:
2000 mm
maximum temperature of use:
660 °C
thermal conductivity λ:
0,042 W/mK
water absorption:
< 1 kg/m2
width:
1200 mm
Number of cubic feet in a package:
57.6 m²
Package Quantity:
24 item
size:
45 mm

Attachments