Kreisel - zaprawa murarska Pozmur 115

Kreisel - zaprawa murarska Pozmur 115

manufacturer: Kreisel

Category: KREISEL - construction chemicals, polystyrene foam

product #: 16857

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
12,30zł
for package
discount price
net unit price
8,83zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
12,30zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
8,83zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
15,13zł
for package
discount price
gross unit price
10,86zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
15,13zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
10,86zł
for 1.00 package

Product description

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania robót murowych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nadaje się m.in. do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych, a także z elementów z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych. 

Dane techniczne

  • gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 2,10 g/cm³,
  • gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok.1,80 g/cm³,
  • absorpcja wody spowodowana podciąga-niem kapilarnym: ≤ 0,86 kg/m2√min,
  • przepuszczalność pary wodnej μ (wartość tabelaryczna): 15/35,
  • wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna): ≥ 0,15 MPa,
  • zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%,
  • przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych,
  • produkt posiada wymagane dokumenty uprawniające do użytkowania.

Technical data

amount in box:
25 kg
chloride content:
0,01 %
composition:
cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki
Compressive strength [MPa]:
≥ 10,0 MPa
fire classification - reaction to fire:
A1
Flexural strength [MPa]:
≥ 2,0 MPa
granulation:
0 - 2 mm
kilograms per pallet:
1200 kg
thermal conductivity λ:
1,17 W/mK

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kreisel

Customers also bought...

Atlas - narożnik szary

12,71zł
14,46zł

Atlas - narożnik szary