Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny ciężki 561

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny ciężki 561

Hersteller: Kreisel

Kategorie: KREISEL - Bauchemie, Polystyrolschaum

Produkt #: 25517

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
16,30zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
11,61zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
16,30zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
11,61zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
20,05zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
14,28zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
20,05zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
14,28zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych, domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodoodporna. Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny, itp.).

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnych jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich, itp.

Dane techniczne

  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CS II,
  • przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,2 MPa; FP: B,
  • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W0,
  • współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 7,3,
  • czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą:  ok. 3 godziny w temperaturze +20°C; ok. 1 godzina w temperaturze powyżej +25°C.

Uwaga

Xi preparat drażniący, działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. Podczas pracy należy stosować odzież ochronną, chronić oczy i układ oddechowy, postępować z godnie z przepisami BHP.


Technische Daten

brandklasse - brandverhalten:
A1
Dicke:
5 - 25 mm
Granulation:
0,6 mm
Mischverhältnis:
ok. 7,2 l wody na 30 kg suchej mieszanki
Verarbeitungstemperatur:
5 - 25 °C
Verschleiß:
1,4 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
Wärmeleitzahl λ:
0,67 W/mK
Zusammensetzung:
cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki
Betrag in Kästchen:
30 kg
stückzahl pro palette:
36 Stück

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Kreisel