Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny 501

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny 501

manufacturer: Kreisel

Category: KREISEL - construction chemicals, polystyrene foam

product #: 16847

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
21,20zł
for package
discount price
net unit price
14,89zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
21,20zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
14,89zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
26,08zł
for package
discount price
gross unit price
18,31zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
26,08zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
18,31zł
for 1.00 package

Product description

Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych (w tym lekkich) i domieszek poprawiających właściwości użytkowe, dodatkowo hydrofobizowana. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny itp.).

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnych jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich itp.

Dane techniczne

 • gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,60 g/cm³,
 • gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,40 g/cm³,
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat. CS III,
 • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 1,0 MPa,
 • zawartość powietrza: ok. 25%,
 • przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,4 MPa; FP: B,
 • przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia po cyklach sezonowania: ≥ 0,4 MPa; FP: B,
 • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W1
 • współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 8,6
 • przepuszczalność pary wodnej po cyklach sezonowania na podłożu betonowym: 1 ml/cm2 po 48 godzinach,
 • zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%,
 • przechowywanie: Do 9 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych,
 • produkt posiada wymagane dokumenty uprawniające do użytkowania.

Technical data

Adhesion:
≥ 0,4 MPa
amount in box:
30 kg
composition:
cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne (w tym perlit), domieszki
expenditure:
1,3 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
granulation:
1,25 mm
number of pieces per pallet:
42 item
performance:
30 kg suchej mieszanki na ok. 20 dm 3 ś wieżej zaprawy
thermal conductivity λ:
0,67 W/mK

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kreisel

Customers also bought...

Atlas - narożnik szary

12,24zł
14,03zł

Atlas - narożnik szary