Kreisel - system renowacji, zaprawa renowacyjna 940

Kreisel - system renowacji, zaprawa renowacyjna 940

manufacturer: Kreisel

Category: KREISEL - construction chemicals, polystyrene foam

product #: 18364

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
117,20 zł
for package
discount price
net unit price
83,95 zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
117,20 zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
83,95 zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
144,16 zł
for package
discount price
gross unit price
103,26 zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
144,16 zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
103,26 zł
for 1.00 package

Product description

Mineralna zaprawa renowacyjna 940 jest gotową do użycia zaprawą składającą się ze spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych, oraz domieszek modyfikujących. Jest odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne, charakteryzuje się niskim przewodnictwem kapilarnym, wysoką paro przepuszczalnością, a także odpornością na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie. Cechuje się łatwą aplikacją na wszystkich zwykle spotykanych w budownictwie podłożach, znikomym skurczem w okresie wiązania i dobrym chwytem początkowym.

Przeznaczenie

Mineralna zaprawa renowacyjna 940 przeznaczona jest do naprawy i uzupełniania ubytków w tynkach cementowych, cementowo-wapiennych/szczególnie przydatna do naprawy rys statycznych i dynamicznych, oraz pęknięć w systemie renowacji fasad/, w  murach ceramicznych, a także do uzupełniania ubytków w cegłach /tzw. cerowanie/  i ich rekonstrukcji. Znajduje zastosowanie podczas prac renowacyjnych konstrukcji murowych zawilgoconych na skutek sorpcyjnego, lub kapilarnego podciągania wody. Znajduje zastosowanie przy wyrównywaniu podłoża pod zaprawy wodochronne, tynki renowacyjne i zaporowe tynki cokołowe w systemie renowacji zabytków.

Dane techniczne

  • gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,25 kg/dm3,
  • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 3,0 MPa,
  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 10,0 MPa,
  • przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego: >0,8 MPa,
  • skurcz liniowy po 28 dniach twardnienia: <0,25%
  • zawartość rozpuszczonego chromu VI: ≤ 0,0002%

Uwaga

Xi - produkt drażniący. Podczas pracy nosić odpowiednią ochronną odzież roboczą. Chronić przed dziećmi.


Technical data

application temperature range:
5 - 25 °C
composition:
cement portlandzki, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące, piasek kwarcowy
mixing ratio:
ok. 7,25 litrów na 25kg suchej mieszanki
mixing ratio:
2 - 15
amount in box:
25 kg

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kreisel