Kreisel - system renowacji, tynk renowacyjny 921

Kreisel - system renowacji, tynk renowacyjny 921

manufacturer: Kreisel

Category: KREISEL - construction chemicals, polystyrene foam

product #: 18361

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
77,20zł
for package
discount price
net unit price
55,95zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
77,20zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
55,95zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
94,96zł
for package
discount price
gross unit price
68,82zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
94,96zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
68,82zł
for 1.00 package

Product description

Tynk Renowacyjny 921 to fabrycznie przygotowana mieszanka spoiw hydraulicznych (cementu i wapna), trasu, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się łatwą urabialnością, wysoką przyczepnością i hydrofobowością oraz porowatością. Po stwardnieniu wodo - i mrozoodporna. Nie ogranicza paroprzepuszczalności. Produkt zgodny jest z wytycznymi WTA.

Przeznaczenie

Tynk Renowacyjny 921 jest warstwą wykończeniową w systemie tynków renowacyjnych KREISEL, w miejscach średnio i wysoko obciążonych działaniem soli, nakładany na tynk podkładowy 920. Stosowany także jako tynk podkładowy w miejscach o średnim i niskim obciążeniu solą.  Duża porowatości  sprawia, że przejmuje i magazynuje sole migrujące z podłoża, a dzięki dodatkom hydrofobizującym ogranicza przenikanie wilgoci do podłoża. Produkt szczególnie polecany do renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych. Nadaje się zarówno do nakładania agregatem tynkarskim (z podwójnym systemem mieszającym np. DUO-MIX firmy M-TEC) jak i ręcznie.
 
Dane techniczne

 • gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,50 g/cm3,
 • gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok.1,20 g/cm3,
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CSIV,
 • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1 MPa,
 • przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,4 MPa; FP: B,
 • skurcz po 28 dniach twardnienia: <0,1%,
 • penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym wody: > 5mm,
 • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: ≤ 0,3kg/m2min0,5,
 • współczynnik przepuszczalności pary wodnej m: ≤ 15,
 • zawartość rozpuszczonego chromu VI: ≤ 0,0002%
 • przechowywanie: do 9 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych,
 • produkt posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Produkt drażniący. Podczas pracy nosić odpowiednią ochronną odzież roboczą. Chronić przed dziećmi.


Technical data

Adhesion:
0,4 MPa
amount in box:
30 kg
composition:
wapno hydrtyzowane, cement portlandzki, trasu, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujace
fire classification - reaction to fire:
A1
granulation:
do 2,0 mm
number of pieces per pallet:
40 item
thermal conductivity λ:
0,47 W/mK

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kreisel

Customers also bought...

Atlas - narożnik szary

12,18zł
14,03zł

Atlas - narożnik szary