Huzar - zaprawa murarska

Huzar - zaprawa murarska

manufacturer: Huzar

Category: HUZAR - construction chemicals

product #: 20710

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
9,00zł
for item
discount price
net unit price
7,14zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
net list price
9,00zł
for 1.00 item
total price
discounted net price
7,14zł
for 1.00 item
price-list
gross unit price
11,07zł
for item
discount price
gross unit price
8,78zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
gross list price
11,07zł
for 1.00 item
total price
gross discount price
8,78zł
for 1.00 item

Product description

Do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych, a także innych elementów murowych. Zalecana do wszelkich ścian, za wyjątkiem konstrukcyjnych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża

Do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych, a także innych elementów murowych. Zalecana do wszelkich ścian, za wyjątkiem konstrukcyjnych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zaprawę nanosić kielnią i po wyrównaniu nadmiar usunąć. Zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi przyczepność i wytrzymałość.

Narzędzia

Betoniarka, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, pojemnik na zaprawę i wodę.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy nie dodawać innych substancji. Świeżo wymurowaną ścianę zabezpieczyć przed przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia i wiązania może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • klasa M1, typ G
  • właściwa ilość wody od 3,5 do 4 dm3/25kg, ok. 0,15 dm3/kg
  • początkowa wytrzymałość na ścinanie >= 0,15 MPa

Technical data

amount in box:
25 kg
application temperature range:
5 - 30 °C
bulk density:
1,6 kg/dm³
composition:
mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych
Compressive strength [MPa]:
≥ 1 MPa
expenditure:
1 cegła pełna (25 cm), przy spoinie 10 mm: 100 kg/m2
expenditure:
½ cegły pełnej (12 cm), przy spoinie 10 mm: 40 kg/m2
fire classification - reaction to fire:
A1
fire classification - reaction to fire:
A1
kilograms per pallet:
1200 kg
performance:
ok. 15 dm3 z 25 kg
performance:
ok. 0,6dm3 z 1 kg
time consumption:
180 min.

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Huzar