Huzar - emulsja gruntująca

Huzar - emulsja gruntująca

manufacturer: Huzar

Category: HUZAR - construction chemicals

product #: 20720

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
21,35zł
for package
discount price
net unit price
13,11zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
21,35zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
13,11zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
26,26
for package
discount price
gross unit price
16,13
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
26,26zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
16,13zł
for 1.00 package

Product description

Do wzmacniania podłoży oraz zmniejszania i wyrównywania ich chłonności. Do stosowania pod wszelkiego rodzaju podkłady, kleje cementowe i tynki mineralne, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Tynki wapienne, cementowo-wapienne i gipsowe, ściany i stropy: z elementów ceramicznych i silikatowych, z betonu komórkowego. Płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy gipsowe, betony i jastrychy.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, zwarte i nośne oraz wolne od kurzu i środków antyadhezyjnych. Słabo związane fragmenty powłok malarskich lub tynków usunąć, ubytki uzupełnić materiałem odpowiednio dobranym do podłoża.

Preparat przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać wodą. Preparat nanosić przy użyciu pędzla, dobrze wcierając w podłoże. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć.

Narzędzia

Pędzel malarski, szczotka malarska.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie wolno dodawać innych substancji. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach - 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (60±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.


Technical data

bulk density:
1 kg/dm³
capacity in liters:
10 l
color:
jasnoniebieski
composition:
wodna dyspersja żywic styrenowo – akrylowych z dodatkiem środków modyfikujących i konserwujących
consistency:
ciecz
expenditure:
0,1 - 0,3 kg/m²
capacity in liters:
5 l

Attachments