Emulbit - mieszanka mineralno-bitumiczna Diplax

Emulbit - mieszanka mineralno-bitumiczna Diplax

Producent: Emulbit

Kategoria: EMULBIT - chemia budowlana

Produkt nr: 22992

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
52,50zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
44,00zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
52,50zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
44,00zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
64,58zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
54,12zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
64,58zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
54,12zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Na zimno do ekspresowych, trwałych napraw uszkodzeń dróg o nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Do uzupełniania ubytków po robotach instalacyjnych: gazowych, hydraulicznych, elektrycznych itp. Pozwala likwidować uszkodzenia dowolnego kształtu, głębokości i wielkości.
Jest specjalnym rodzajem mieszanki mineralno-bitumicznej stosowanej na zimno. Może być używany w każdych warunkach pogodowych w temperaturze od -20 oC do +60 oC. Jest przygotowany do natychmiastowego użycia bezpośrednio z opakowania. Nie wymaga użycia żadnego specjalistycznego sprzętu. Naprawy uszkodzeń są bezodpadowe a nadmiar mieszanki można zebrać z powrotem do pojemnika i wykorzystać do innej naprawy.
Wykonywanie napraw nie powoduje przerw w ruchu ulicznym i drogowym, gdyż naprawa trwa bardzo krótko a wykonana nawierzchnia nadaje się do ruchu natychmiast po wykonaniu naprawy. Naprawy można wykonywać w każdych warunkach pogodowych, także w temperaturach ujemnych po uprzednim usunięciu lodu oraz podczas opadów deszczu, bez konieczności usuwania wody.
      
Dane techniczne:
- opakowanie: 25 kg /paleta - 32 szt/,
- skład: mieszanina asfaltów, kruszyw mineralnych, rozpuszczalników organicznych, wypełniaczy i dodatków   uszlachetniających,
- zużycie: z opakowania 25 kg można wykonać trwałą naprawę ok. 0,3÷0,4 m2,
- temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: -20 °C do +60 °C,
- czas schnięcia: nawierzchnia nadaje się do ruchu natychmiast po wykonaniu naprawy,
- metoda nakładania: ręcznie packą, łopatą itp.,
- mycie narzędzi: benzyna lakowa, rozpuszczalniki organiczne,
- przechowywanie: produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne, chronić przed nadmiernym nagrzewaniem,
- okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji /szczelnie zamknięty pojemnik/,
- środki bezpieczeństwa: ze względu na zawartość rozpuszczalników organicznych intensywnie wietrzyć miejsca   wykonywania robót i przestrzegać stosownych przepisów BHP.

żródło informacji: zdjęcia, filmy, dokumenty i opisy produktów pochodzą ze strony internetowej firmy Emulbit