Dolina Nidy - obrzutka cementowa

Dolina Nidy - obrzutka cementowa

Hersteller: Dolina Nidy

Kategorie: DOLINA NIDY - Bauchemie

Produkt #: 23903

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
13,30zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
9,87zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
13,30zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
9,87zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
16,36zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
12,14zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
16,36zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
12,14zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Obrzutka Cementowa przeznaczona jest do wykonywania warstwy sczepnej przed nakładaniem właściwej warstwy (narzutu) tynków cementowo-wapiennych, zwłaszcza Tynku Maszynowego Lekkiego Cementowo-wapiennego  Wewnętrznego i Tynku Maszynowego Lekkiego Cementowo-wapiennego Zewnętrznego. Może być nakładana ręcznie lub mechanicznie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na surowych powierzchniach z cegieł, pustaków lub bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych i betonu komórkowego, oraz na betonie, podłożach gipsowych i płytach wiórowo-cementowych. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • przyczepność: min. 0,5 N/mm2,
  • zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: max. 0,0002%,
  • reakcja na ogień: klasa A1,
  • kategoria absorpcji wody spowodowanej podsiąkiem kapilarnym: W1,
  • kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS IV,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Preparat drażniący. Zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Technische Daten

Betrag in Kästchen:
30 kg
Betriebszeit:
120 min.
kg pro Palette:
1080 kg
Mischverhältnis:
ok. 6,5 l wody na 30 kg suchej mieszanki
Untergrundtemperatur:
5 - 25 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 - 25 °C
Verschleiß:
4 kg/m²

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Dolina Nidy