Dolina Nidy - gips szpachlowy F

Dolina Nidy - gips szpachlowy F

manufacturer: Dolina Nidy

Category: DOLINA NIDY - construction chemicals

product #: 23888

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
11,75zł
for package
discount price
net unit price
9,32zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
11,75zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
9,32zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
14,45zł
for package
discount price
gross unit price
11,46zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
14,45zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
11,46zł
for 1.00 package

Product description

Gips szpachlowy F przeznaczony jest do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśm zbrojących, maskowania wkrętów oraz do wypełniania niewielkich ubytków na tynkach gipsowych wewnątrz budynku. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
  • przyczepność do podłoża: min. 0,25 N/mm2,
  • wytrzymałość na zginanie: min. 50 N,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
  • Uziarnienie:
    • pozostałość na sicie 0,315 mm – 0,0 %
    • pozostałość na sicie 0,2 mm nie więcej niż 1%

Uwaga

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.


Technical data

application temperature range:
5 - 25 °C
application temperature range:
5 - 25 °C
fire classification - reaction to fire:
A1
mixing ratio:
ok. 0,80 l wody na 1 kg suchej mieszanki
start setting time:
60 - 180 min.
substrate temperature:
5 - 25 °C
substrate temperature:
5 - 25 °C
thickness:
10 mm
uptime:
60 min.
amount in box:
5 kg
kilograms per pallet:
600 kg
mixing ratio:
ok. 4,00 l wody na 5 kg suchej mieszanki

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Dolina Nidy