Dolina Nidy - gips szpachlowy F

Dolina Nidy - gips szpachlowy F

Hersteller: Dolina Nidy

Kategorie: DOLINA NIDY - Bauchemie

Produkt #: 23888

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
11,75zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
9,32zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
11,75zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
9,32zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
14,45zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
11,46zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
14,45zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
11,46zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Gips szpachlowy F przeznaczony jest do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśm zbrojących, maskowania wkrętów oraz do wypełniania niewielkich ubytków na tynkach gipsowych wewnątrz budynku. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
  • przyczepność do podłoża: min. 0,25 N/mm2,
  • wytrzymałość na zginanie: min. 50 N,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
  • Uziarnienie:
    • pozostałość na sicie 0,315 mm – 0,0 %
    • pozostałość na sicie 0,2 mm nie więcej niż 1%

Uwaga

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.


Technische Daten

Betriebszeit:
60 min.
brandklasse - brandverhalten:
A1
Dicke:
10 mm
Mischverhältnis:
ok. 0,80 l wody na 1 kg suchej mieszanki
starten Abbindezeit:
60 - 180 min.
Untergrundtemperatur:
5 - 25 °C
Untergrundtemperatur:
5 - 25 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 - 25 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 - 25 °C
Betrag in Kästchen:
5 kg
kg pro Palette:
600 kg
Mischverhältnis:
ok. 4,00 l wody na 5 kg suchej mieszanki

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Dolina Nidy