Kategorie

Blog

Czym jest styropian i jakie są jego zastosowania?

1. Budownictwo - jako materiał izolacyjny

Kolor pomaga klientowi w wyborze odpowiedniego rodzaju materiału ociepleniowego. Zasadniczo płyty styropianowe są białe lub szare. Te pierwsze wytworzone są ze zwykłego polistyrenu, a szare zawierają dodatki np. grafitu, który poprawia ich właściwości izolacyjne.

2. Izolacja fundamentów i cokołów

Ściany piwnic nieizolowane termicznie, szczególnie w przypadku piwnic ogrzewanych, mogą powodować straty ciepła rzędu 20% całkowitych strat ciepła z budynku.

Gdy pomieszczenia piwnic są przeznaczone np. na garaże, warsztaty, sauny, projektant poprzez odpowiedni dobór termoizolacji i hydroizolacji musi zapewnić dogodne warunki użytkowania pomieszczeń. Wymagane warunki komfortu cieplnego mogą być osiągnięte jedynie przy zastosowaniu odpowiedniej grubości termoizolacji. W budynkach niepodpiwniczonych równie ważne jest prawidłowe zastosowanie termoizolacji jak i hydroizolacji.

3. Ocieplenie ścian zewnętrznych

We współczesnym budownictwie dominują wielowarstwowe układy przegród, w których rozdzielona jest funkcja izolacji termicznej i funkcja przenoszenia obciążeń.

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera racjonalizacja zużycia energii. Ze względu na to, iż 2/3 utrzymania budynku to koszt ogrzewania, koniecznością staje się minimalizacja strat ciepła. Straty energii cieplnej w budynkach zdominowane są przez “ucieczkę” ciepła przez przegrody zewnętrzne.

Straty ciepła przez ściany zewnętrzne to około 40%. Aby więc zapewnić w budynkach komfort cieplno-wilgotnościowy, a jednocześnie osiągnąć wysoką ekonomiczność eksploatacyjną, należy projektować i wykonywać przegrody zewnętrzne wynikające nie tylko z warunków konstrukcyjnych, ale także z optymalizacji energetyczno – ekonomicznej.

4. Izolacja akustyczna w podłogach pływających

W stropach nad pomieszczeniami ogrzewanymi zasadniczą rolę pełni izolacja akustyczna, gdyż w większości, są to przegrody pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi, biurowymi itp., w których różnica temperatur nie jest większa niż 5 °C. Dla takich układów uzasadnionym rozwiązaniem jest wykonanie podłogi pływającej z płytami izolacji akustycznej.

5. Ocieplenie dachów skośnych

Dach stromy jest wielowarstwową przegrodą o dużym kącie nachylenia do poziomu, dzięki czemu uzyskuje się dodatkową powierzchnię w budynku, w postaci poddasza. Decyzja o zagospodarowaniu tej powierzchni narzuca odpowiednie rozmieszczenie warstw w przegrodzie dachu.

6. Ocieplenie dachów płaskich

Stropodach, czyli strop nad najwyższą kondygnacją budynku pełni rolę przykrycia budynku, jednocześnie chroniąc jego wnętrze przed wpływami atmosferycznymi. Składa się on z kilku warstw o różnym przeznaczeniu.

7. Izolacja podłóg na gruncie

Przeznaczenie pomieszczeń wymusza konieczność zapewnienia odpowiedniego komfortu użytkowania podłogi na gruncie. Straty ciepła z budynku do gruntu wynoszą ok. 15-20 % strat w ogólnym bilansie cieplnym, z tego powodu umiejętność poprawnego projektowania izolacji termicznej podłóg na gruncie jest konieczna.

Poza tymi wszystkimi skomplikowanymi zastosowaniami, styropian wykorzystywany jest do pakowania produktów, zwłaszcza elektroniki, szkła, mebli i innych delikatnych przedmiotów, chroni przed zgnieceniem, zbiciem i wstrząsami.

wstecz do kategorii: Budownictwo, Gospodarka, Ekonomia