ADW - środek poprawiający spalanie Ekosol-Carbo

ADW - środek poprawiający spalanie Ekosol-Carbo

Hersteller: ADW

Kategorie: ADW - Bauchemie

Produkt #: 23015

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
3,75 zł
für kg
Rabatt Preis
Nettostückpreis
3,12 zł
für kg
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
6.00 kg
Einheit
Handel
6.00 kg
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
22,50 zł
für 6.00 kg
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
18,72 zł
für 6.00 kg
Listenpreises
Bruttostückpreis
4,61 zł
für kg
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
3,84 zł
für kg
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
6.00 kg
Einheit
Handel
6.00 kg
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
27,68 zł
für 6.00 kg
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
23,03 zł
für 6.00 kg

Produktbeschreibung

Środek poprawiający spalanie węgla przeciwdziałający zamarzaniu i przemarzaniu węgla i kopalin sypkich w wagonach i na składowiskach.

Dane techniczne

  • Wydajność: 20-50 kg/tonę,
  • Postać fizyczna/ barwa/ zapach: ciecz jednorodna, barwy beżowej, bezwonna,
  • Temperatura płynięcia: poniżej - 37°C,
  • Prężność par: brak danych,
  • Rozpuszczalność w wodzie całkowita,
  • Granice wybuchowości: nie dotyczy,
  • Temperatura samozapłonu: nie palny,
  • Reaktywność: stabilny,
  • Właściwości korozyjne: nie wykazuje właściwości korozyjnych.

Uwaga

Ogólne środki ochrony i higieny: unikać kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Chronić przed dziećmi.


Technische Daten

Dichte:
1,10:1,20 g/cm³
kolor:
beżowy
Siedepunkt:
112 °C
kapazität in liter:
6 l

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - ADW